Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksInteresseorganisasjoner for utviklingshemmede – også for innvandrere?

PublikasjonMangfold og inkludering

 Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede – også for innvandrere?

 Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og handler om familier med innvandrerbakgrunn som har barn med utviklingshemming og i hvilken grad disse familiene deltar i interesseorganisasjoner for utviklingshemmede.
 
Dette området har vært lite belyst, men det er kjent at innvandrere deltar i frivillige organisasjoner i mindre grad enn personer fra majoritetsbefolkningen.
 
Vi har hatt en todelt problemstilling:
  • Bakenforliggende årsaker til manglende deltakelse i interesseorganisasjoner.
  • Hva som skal til for at innvandrerfamilier i større grad deltar i interesseorganisasjoner og hvilke tiltak som kan iverksettes for å øke deltakelsen.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning