Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksInterdisciplinary operational decisions in the subsurface domain

PublikasjonStudio Apertura

 Interdisciplinary operational decisions in the subsurface domain

 Denne rapporten utforsker mulighetene innen IO når det gjelder potensialet for å støtte operasjonelle beslutningsprosesser i reservoardomenet.
 
Utgangspunktet er at modellerings og simuleringsteknologi i dag først og fremst brukes for beslutninger med lengre horisonter f.eks. reservoar og geomodell. Reservoar-, og geoinformasjon inngår ofte i operasjonelle beslutninger f.eks. under boring men real time data tilbakeføres i liten grad til modeller og simuleringer.
 
Denne rapporten gir et glimt av den ”informasjonsøkologien” evt nye verktøy i retning av ”closed loop reservoir management” må forholde seg til om de skal bevege seg inn i det tverrfaglige operasjonelle domenet. Rapporten er dels en teoretisk diskusjon og dels basert på uformelle intervjuer og besøk i undergrunnsmiljøer i StatoilHydro.

 

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning