Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksInkludering på alvor? Delrapport 1 fra evalueringen av modellutprøvingen inkludering på alvor

PublikasjonMangfold og inkludering

 Inkludering på alvor? Delrapport 1 fra evalueringen av modellutprøvingen inkludering på alvor

 

​​​Forfattere: Joakim Caspersen, Trond Buland, Marko Valenta og Jan Tøssebro.I denne delrapporten diskuteres det hvordan et begrep som inkludering i skolen kan forstås, og hva slags arbeid det kreves i skolen for å få til inkludering – på alvor.

De ulike deltakernes prosjekter diskuteres og belyses ut fra ulike organisasjonsteoretiske perspektiver, og det pekes på utfordringer og uklarheter i kommunikasjon, begrepsavklaring og rolleforståelse i starten av prosjektperioden. Samtidig rapporterer ledere og ansvarlige for alle prosjektene at de har jobbet med disse utfordringene, og kommet langt på vei i å utvikle inkluderingsarbeidet i sine skoler.

Sluttrapporten skal foreligge våren 2020.
Her skal NTNU Samfunnsforskning se nærmere på om prosjektene har gitt de ønskede endringene for lærere, fo​reldre og elever ute i skolene.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning