Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksInformasjon, mening og mestring hos enslige mindreårige asylsøkere i Norge

PublikasjonMangfold og inkludering

 Informasjon, mening og mestring hos enslige mindreårige asylsøkere i Norge

 

​Forfattere: Marianne Garvik og Marko Valenta.
​Denne studien fokuserer på sammenhengen mellom enslige mindreårige asylsøkeres psykiske helse og omsorgsbehov, mestring, konsekvenser av opplevd rettsikkerhet om informajsonsarbeid i norske mottak. Særlig oppmerksomhet er rettet mot enslige mindreårige med avslag/midlertidige tillatelser og hvordan de håndterer ventetiden frem til de fyller 18 år og avslagsvedtaket iverksettes. Rapporten er skrevet i en tid preget av store endringer når det gjelder de deler av asylsystemet som har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere. Dette skyldes primært store endringer i ankomsttallene, mottaksnedleggelser og innstramninger i asylpolitikken som har hatt klar innvirkning på store grupper enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført med utgangspunkt i en antakelse om at disse endringene har resultert i økt behov for tilpasset informasjon og omsorg overfor enslige mindreårige asylsøkere som har vært mest berørt. Mange av disse var såkalte "oktoberbarn" som skulle fylle atten år i løpet av høsten 2017 og dermed risikerte uttransportering. De siste intervjuene og mottaksbesøkene ble gjennomført i mars 2018.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning