Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksHelhetlig oppfølging - Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon

PublikasjonMangfold og inkludering

 Helhetlig oppfølging - Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon

 

​Forfattere: Kristin Thorshaug og Stina Svendsen.​Prosjektet "Helhetlig oppfølging av nyankomne elever" har fokusert på elever i ungdomsskolen og den videregående skolen som har ankommet Norge sent i skoleløpet og som har lite eller ingen relevant skolebakgrunn fra hjemlandet. For denne gruppen kan møtet med det norske utdanningssystemet bli utfordrende, både når det gjelder muligheter til å tilegne seg opplæringen og gjennomføringsgrad.

Samtidig er det et overordnet politisk mål at flest mulig skal kunne fullføre den utdanningen de ønsker og har behov for. Formålet med prosjektet har vært å bidra til systematisert og økt kunnskap om situasjonen til nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra hjemlandet og rammene som påvirker deres muligheter til å lykkes med sin skolegang.
 
Rapporten er basert på intervjuer med minoritetsspråklige elever og foresatte, lærere, skoleledelse og skoleeiere på fylkeskommunalt og kommunalt nivå og samarbeidspartnere utenfor skoleverket, samt en gjennomgang av offentlige dokumenter og tidligere forskning. Samlet omfatter datainnsamlingen intervjuer med over 80 informanter.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning