Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksHøyt presterende elevers vurdering av læringsmiljøet : Analyser av Elevundersøkelsen 2013 og 2014

PublikasjonMangfold og inkludering

 Høyt presterende elevers vurdering av læringsmiljøet : Analyser av Elevundersøkelsen 2013 og 2014

 

​Forfattere: Christian Wendelborg og Joakim Caspersen.​Denne rapporten gir en beskrivelse om hvordan høyt presterende elever skårer på indeksene som presenteres i skoleporten, samt sentrale læringsmiljøvariabler som
innsats, opplevelse av relevans og opplevelse av ulike typer negative hendelser (krenkelser). Formålet med rapporten og mandatet for oppdraget er utpreget
beskrivende og i mindre grad diskuterende om hva resultatene vil si og hvordan resultatene kan tolkes i en teoretisk kontekst.


Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet og bakgrunnen for oppdraget er å gi informasjon til utvalget som er nedsatt av Kunnskapsdepartementet som skal vurdere
hvordan norsk skole bedre kan ivareta høyt presterende elever.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning