Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksHørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole - Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning

PublikasjonMangfold og inkludering

 Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole - Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning

 

Forfatter: Patrick Kermit​​Hva innebærer det å være ung og hørselshemmet i nordiske barnehager eller skoler? '

Denne forskningsoppsummeringen beskriver et utvalg nyere nordiske forskningsfunn som kaster lys over dette spørsmålet.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning