Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksGrunnleggende ferdigheter og læringsmiljø - Et utdrag av analysene av Elevundersøkelsen 2014

PublikasjonMangfold og inkludering

 Grunnleggende ferdigheter og læringsmiljø - Et utdrag av analysene av Elevundersøkelsen 2014

 ​Denne rapporten er et utdrag av den årlige hovedrapporten hvor resultatene fra Elevundersøkelsen blir analysert inngående. Problemstillingene i hovedrapporten vil delvis variere fra år til år og de ulike årlige problemstillinger og temaområder fastsettes i samråd med Utdanningsdirektoratet.

For Elevundersøkelsen 2014 er det et særlig fokus på skolers arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.


Problemstillingen fra Elevundersøkelsen 2014 som følges opp i denne rapporten er:
Hvilke sammenhenger ser vi mellom elevens læringsmiljø, skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og/eller regning og selvrapporterte karakterresultater i Elevundersøkelsen?


Problemstillingen belyses både kvantitativt gjennom analyse av data fra Elevundersøkelsen 2014 og gjennom kvalitative casestudier blant et utvalg skoler.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning