Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksGodtatt som du er

PublikasjonMangfold og inkludering

 Godtatt som du er

 

​​Forfattere: Berit Berg, Thomas Hugaas Molden og Nina Schiøll Skjefstad.Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Stavne Gård KF og handler om langtidseffekter av foretakets tilbud til arbeidsledige.
 
Evalueringen bygger på intervjuer med tidligere deltakere, gjennomgang av tilgjengelig statistikk, samt intervjuer med ansatte og ledelse ved Stavne. Hovedfokuset i evalueringen har vært på deltakernes erfaringer. Det er deres ”stemme” Stavne har vært særlig opptatt av å få fram. Evalueringsarbeidet har foregått over en toårsperiode – fra sommeren 2006 til sommeren 2008.
 
Spørsmål Stavne ønsket svar på var hvordan situasjonen er nå. Er de fortsatt i jobb eller utdanning, eller er de tilbake i ledighet? Hvordan er livssituasjonen for øvrig? Og ikke minst – hvordan vurderer de den bistanden de fikk mens de var på Stavne?

Omslag av rapporten

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning