Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksGeografiske levekårsvariasjoner for personer med funksjonsnedsettelse : Et kunnskapsgrunnlag

PublikasjonMangfold og inkludering

 Geografiske levekårsvariasjoner for personer med funksjonsnedsettelse : Et kunnskapsgrunnlag

 

Forfattere: Thomas Hugaas Molden, Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro.​Bakgrunnen for denne studien har vært at vi vet lite om i hvor stor grad funksjonshemmedes levekår varierer med bosted i Norge. Med dette som utgangspunkt har formålet med denne rapporten vært å framskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om geografiske levekårsvariasjoner for personer med funksjonsnedsettelse. Rapporten bygger på en studie som har blitt gjennomført todelt, og hvor en del har vært en gjennomgang av eksisterende forskningslitteratur relevant for temaet geografisk levekårsvariasjon for personer med funksjonsnedsettelse. Del to av studien har vært å utføre en reanalyse av eksisterende levekårsdata med mål om å undersøke sammenhengen mellom levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne og geografisk tilhørighet.​

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning