Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksFramtidens brann- og redningsvesen

PublikasjonStudio Apertura

 Framtidens brann- og redningsvesen

 

​Forfattere: Jørn Fenstad, Petter Almklov, Herbjørg M Ishol, Karolina Storesund og Eirik Albrechtsen​Denne rapporten diskuterer noen scenarier for framtidig organisering av brann‐ og redningsvesenet i Norge. Nåsituasjonen i ulike kommuner og regioner, utviklingstrekk i utfordringer og rammebetingelser og fordeler og ulemper med ulike organisasjonsmodeller diskuteres.

Basert på intervjuer og arbeidsmøter med brannsjefer (og andre relevante aktører) trekker rapporten spesielt fram et ønske om større enheter som nødvendig for å møte både dagens utfordringer og framtidige krav til kompetanseutvikling, profesjonalisering og effektivisering.

Både informantene og forskergruppen anser det som best om slike modeller etterstrebes med insentiver og ikke tvang i utgangspunktet.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning