Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksFra kommunal leietaker til boligeier : Erfainger med leie til eie i Trondheim kommune

PublikasjonMangfold og inkludering

 Fra kommunal leietaker til boligeier : Erfainger med leie til eie i Trondheim kommune

 

​​Forfattere: Thomas Hugaas Molden og Melina Røe.​Trondheim kommune har i en tiårsperiode hatt en leie til eie-ordning for vanskeligstilte i boligmarkedet, og som leier bolig av kommunen. Målgruppen for ordningen er leietakere i kommunale utleieboliger med stabil inntekt og en økonomi som tilsier at de kan ha et potensiale for å eie en bolig. De leietakerne som både ønsker og har økonomisk mulighet til å eie bolig, tilbys å kjøpe den kommunale utleieboligen de bor i, med bistand fra ansatte i Trondheim kommune gjennom kjøpsprosessen. 


I perioden fra 2009 og fram til 2018 har rundt 250 leietakere kjøpt bolig av kommunen. I denne studien ser vi nærmere på hvilke erfaringer og opplevelser et lite utvalg av de som har kjøpt bolig av kommunen har med leie til eie-ordningen i Trondheim. Det undersøkes også hvordan det har gått med dem. I tillegg retter studien oppmerksomhet mot hvordan kommuneansatte i Trondheim erfarer og vurderer at denne arbeidsmetoden fungerer. Det er brukt kvalitative intervju som metode i studien. ​

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning