Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksFra intro til arbeid - Integreringsutfordringer og muligheter i Flora kommune

PublikasjonMangfold og inkludering

 Fra intro til arbeid - Integreringsutfordringer og muligheter i Flora kommune

 

​Forfattere: Stina Svendsen, Marko Valenta og Berit Berg​Denne rapporten baserer seg på en evaluering av Flora kommunes flyktningarbeid, gjennomført i 2016.

Et viktig formål med evalueringen, slik dette er formulert i kommunens prosjektbeskrivelse, har vært å få et faktabasert grunnlag til å gjøre forbedringer.

Kommunen ønsket en bred gjennomgang der både flyktninger, ansatte og andre sentrale aktører i kommunen kom til orde. Videre ble det understreket at evalueringen skulle inneholde både en tallmessig gjennomgang med statistiske analyser og en kvalitativ del som fokuserte på de ulike aktørenes erfaringer og vurderinger.

I utlysningen av forskningsprosjektet ble det understreket at fokus skulle være på integreringen av flyktninger som er bosatt i Flora kommune over en drøy tiårsperiode, og at gjennomføringen av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger skulle være en sentral del av evalueringen.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning