Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksFra flyktning til floraværing? : Evaluering av flyktning- og innvandrerarbeidet i Flora kommune

PublikasjonMangfold og inkludering

 Fra flyktning til floraværing? : Evaluering av flyktning- og innvandrerarbeidet i Flora kommune

 ​Kommuners flyktning- og innvandrerarbeid rommer et mangfoldig ansvar. Bosettingsarbeidet innebærer å finne egnede boliger, tilrettelegge for deltakelse i introduksjonsprogram og skole/voksenopplæring, sikre gode muligheter for kvalifisering, arbeid og utdanning, og en rekke andre oppgaver tilknyttet det å bosette og integrere innvandrere i en kommune. I tillegg
til bosetting av flyktninger opplever mange kommuner tilflytting fra andre innvandrergrupper som familiegjenforente, arbeidsinnvandrere, tidligere bosatte flyktninger eller utenlandske studenter. Norske kommuner har en sentral rolle i å legge til rette for at også disse innvandrerne på en god måte kan integreres og inkluderes i lokalsamfunnet. I dette komplekse
og omfattende flyktning- og innvandrerarbeidet skal en rekke statlige, kommunale og private etater samarbeide med hverandre. Et godt flyktning- og innvandrerarbeid er avhengig av en langsiktig planlegging hvor ansvaret forankres både vertikalt og horisontalt i kommunen, et
nært tverretatlig samarbeid basert på både tydelig ansvarsfordeling, gode rutiner og rom for uformelle praksiser, og en forståelse og fleksibilitet i systemet som kan møte den enkelte persons individuelle ønsker og behov.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning