Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksForbedring av samarbeidsevnen i store organisasjoner - «Paradoksal- dynamisk tilnærming» som strategi

PublikasjonStudio Apertura

 Forbedring av samarbeidsevnen i store organisasjoner - «Paradoksal- dynamisk tilnærming» som strategi

 

​Forfattere: Oscar Amundsen, Trond Kongsvik, Glenn Munkvold og Hans Hysing Olsen.Artikkel i Søkelys på arbeidslivet, 04/2010

 
Sammendrag
Et generelt trekk som gjør seg gjeldende for de fleste store forretningsorganisasjoner i dag, er at konkurransen blir stadig mer global, og at så vel mennesker som informasjon og varer beveger seg lett og raskt mellom geografisk spredte lokasjoner. Selv om forholdet mellom kunde og tilbyder fremdeles betraktes som viktig, fokuseres det nå mer på temaer som relasjoner, mekanismer for kunnskapsutveksling og kommunikasjon. (Johannessen et al. 1999). En konsekvens av dette er at tilhørighet til nettverk i og mellom organisasjoner, samt kompetanse på ledelse av samarbeid anses som nøkkelpådrivere for organisasjoners utvikling (Powell 1998). I denne artikkelen ønsker vi å belyse spørsmålet om hvordan samarbeidsevnen i store virksomheter kan bedres gjennom strategiske satsninger

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning