Logg på
Forside Publikasjoner Hopp over navigasjonskoblingerFolkehelse : Kartlegging av nå-situajson

PublikasjonStudio Apertura

 Folkehelse : Kartlegging av nå-situajson

 

​Forfatter: Gunhild Foss Heggem.​Denne kartlegginga er et ledd i arbeidet med den regionale folkehelseplanen. Det er til sammen gjennomført 8 fokusgruppeintervju med 4-8 informanter per intervju.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 918 97 727

Phone: (+47) 918 97 727

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning