Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksFilosofi i sosialt arbeid

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Filosofi i sosialt arbeid

 

​Forfatter: Roar Wangberg.​Denne teksten er en gjennomgang av hvordan man kan benytte seg av en filosof i sosialt arbeid. Beskrivelsen
er hentet fra erfaringer gjort av Filosof Roar Wangberg gjennom hans arbeid i Trondheim Kommune – Arbeid og Kompetanse. Denne beskrivelsen tar for seg en bruk av filosofien som baserer seg på å stille de grunnleggende spørsmålene i menneskets eksistens til mennesker innenfor sosialt arbeid. Det være seg utøvere eller mottakere av dette arbeidet. Det er en beskrivelse både av tanken bak prosjektet og hvordan prosjektet artet seg. Det er en tekst som dreier seg om å skape rom
til refleksjon uavhengig av din plass i samfunnet, der du kan definere og redefinere deg selv, slik at
du får en sterkere eierskap til din egen fremtid gjennom at du knyttes nærmere dine fundamentale
tanker, sagt annerledes: hvordan du får muligheter ved å kjenne grunnlaget ditt bedre.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning