Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksFamilieråd i barneverntjenestens arbeid med akuttsaker : Delrapport fra prosjektet Familieråd når det haster med å finne en løsning

PublikasjonMangfold og inkludering

 Familieråd i barneverntjenestens arbeid med akuttsaker : Delrapport fra prosjektet Familieråd når det haster med å finne en løsning

 

​Forfattere: Tor Slettebø, Veronika Paulsen, Hanne Christoffersen og Margrete Aadnanes.​ I mange tilfeller opplever barn, ungdom og foreldre akuttplasseringer i barnevernet som svært traumatiske. Likevel har barneverntjenesten rett og plikt til å gripe inn når barn eller ungdom befinner seg i en utsatt situasjon og trenger umiddelbar hjelp. Dette skjer ofte gjennom midlertidige akuttvedtak om plassering utenfor hjemmet, men også som frivillige tiltak. Tvangsvedtak utgjør hovedtyngden av akuttvedtak og omfatter bestemmelser om at barn og ungdom kan akuttplasseres dersom de er i fare for å bli vesentlig skadelidende, enten på grunn av forhold ved foreldrene og hjemmet, eller på grunn av alvorlige atferdsproblemer hos barnet. Bruk av familieråd i akuttsaker er i de senere årene implementert i det ordinære tiltaksarbeidet med mål om å bidra til mer skånsomme akuttplasseringer. Det finnes i liten grad systematisert forskning på bruk av familieråd i akuttarbeidet, og om akuttplasseringer generelt. Denne rapporten er den første delrapporten fra prosjektet
‘Familieråd når det haster med å finne en løsning’, og som gjennomføres av VID Vitenskapelige Høgskole og NTNU Samfunnsforskning.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning