Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksFagtekstprosjektet : Ny dokumentasjonsstruktur for faglig arbeid : Kvalitetssikring og vitenskapeliggjøring av og med praksis

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Fagtekstprosjektet : Ny dokumentasjonsstruktur for faglig arbeid : Kvalitetssikring og vitenskapeliggjøring av og med praksis

 

​Forfattere: Gunnhild Vist, Edgar Marthinsen, Kristin Aasen og Arve Wold.



​HUSK Midt-Norge har sammen med praksisfeltet utviklet en ny struktur for dokumentasjon av arbeid
i sosial-, helse- og velferdsenheter, kalt fagtekststrukturen. Arbeidet har vært en del av HUSK Midt- Norges aktivitet i Fagtekstprosjektet.
Målsettingene med Fagtekstprosjektet har vært å utvikle et alternativ til den tradisjonelle journalføringen, slik at dokumentasjonspraksis kan bygge opp under økt kvalitetssikring, faglig utvikling samt styring- og evaluering i enkeltsaker og for enhetene. Fagtekstprosjektet ble initiert av både forskning og praksis. Det startet i 2007 og vil pågå ut 2011.


I denne rapporten gjøres det rede for prosjektaktiviteten knyttet til utviklingen av fagtekststrukturen.
Dette arbeidet har foregått i et samarbeid mellom HUSK Midt-Norge og ulike kommunale enheter og NAV. Fagtekststrukturen er nå tatt i bruk i Helse- og velferdskontor og Oppfølgingsenheter i Trondheim kommune.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning