Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEvalueringsrapport : Pilotprosjektet brannsamarbeid i Bergensregionen

PublikasjonStudio Apertura

 Evalueringsrapport : Pilotprosjektet brannsamarbeid i Bergensregionen

 

​Forfattere: Gudveig Gjøsund og Petter Almklov. ​Denne rapporten oppsummerer funn fra NTNU Samfunnsforsknings følgeevaluering av pilotprosjektet brannsamarbeid i Bergensregionen. Evalueringen tar først og fremst sikte på å dokumentere erfaringer fra pilotprosjektet som prosess, men ser også på i hvilken grad resultatene i pilotprosjektet oppfyller Justis- og beredskapsdepartementets føringer for pilotprosjektet. Dette evalueringsprosjektet har kun fulgt deler av prosjektgjennfomføringen. Den er dermed ikke en følgeevaluering i tradisjonell forstand.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning