Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEvaluering av prosjektet Nettregionen. Bruk av IKT i kvalitetsutvikling i tre kommuner.

PublikasjonStudio Apertura

 Evaluering av prosjektet Nettregionen. Bruk av IKT i kvalitetsutvikling i tre kommuner.

 Evalueringsrapporten oppsummerer kort hva som er status ved prosjektets slutt og går noe inn på rollene til de ulike prosjektpartnerene med tanke på å lære av erfaringer. Videre er det på bakgrunn av evalueringsmøtene beskrevet hva som vurderes som sentrale utfordringer i det videre arbeidet.

 
 

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning