Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEvaluering av pilotprosjekt: ICDP - et veiledningsprogram for 8. trinnsforeldre i Frøya kommune

PublikasjonStudio Apertura

 Evaluering av pilotprosjekt: ICDP - et veiledningsprogram for 8. trinnsforeldre i Frøya kommune

 

​Forfattere: Marianne Tevik Singstad, Gudveig Gjøsund og Ingrid Kristiansen.​Denne rapporten presenterer evalueringen som er gjort av foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Programme (ICDP) for 8. trinnsforeldre i Frøya kommune. Kommunen har som mål å tilby ICDP til alle foreldre som er bosatt på Frøya, og har nå gjennomført første runde med ICDP som en pilot. Evalueringen av piloten skal bidra til videreutviklingen av tiltaket i kommunen.
 
Rapporten beskriver ICDP som foreldreveiledningstiltak, samt evaluerer gjennomføringen av tiltaket med fokus på oppbygning/struktur av samlingene, foreldrenes opplevde utbytte av deltakelse, samt foreldrenes opplevde utbytte for sine ungdommer. Oppsummert viser resultatene at foreldrene som har deltatt på ICDP-samlingene sitter igjen med en større trygghet i rollen som foreldre, en større ro på at de er flere foreldre som står i like utfordringer, og at man gjennom refleksjoner og samtaler med andre foreldre blir mer «rustet» til å møte hverdagslige utfordringer. Til slutt i rapporten oppsummeres funnene, og det blir fremmet anbefalinger for videre implementering av ICDP foreldreveiledningsprogram i Frøya kommune.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning