Sign In
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEvaluering av forskningsprosjektet Karriereveiledning for NAV-brukere i Buskerud

PublikasjonMangfold og inkludering

 Evaluering av forskningsprosjektet Karriereveiledning for NAV-brukere i Buskerud

 

​​Forfattere: Trond Buland og Siri Mordal.​Med dette foreligger den endelige rapporten fra evalueringen av forskningsprosjektet om karriereveiledning i Nav Buskerud, som ble gjennomført i tidsperioden fra 1.9. 2016 til 1.9.2019. Evalueringen er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Evalueringen er primært en prosessevaluering, som basert på intervjuer med nøkkelinformanter og gjennomgang av dokumenter knyttet til prosjektet, vil vurdere ulike sider ved gjennomføringen av forsøket/forskningen. Vi peker avslutningsvis på ulike faktorer som vi mener kan bidra til at slike prosjekter kan gjennomføres med godt resultat.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

ANDRE PUBLIKASJONER FRA
Mangfold og inkludering

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning