Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEvaluering av forskningsprosjektet Karriereveiledning for NAV-brukere i Buskerud

PublikasjonMangfold og inkludering

 Evaluering av forskningsprosjektet Karriereveiledning for NAV-brukere i Buskerud

 

​​Forfattere: Trond Buland og Siri Mordal.​Med dette foreligger den endelige rapporten fra evalueringen av forskningsprosjektet om karriereveiledning i Nav Buskerud, som ble gjennomført i tidsperioden fra 1.9. 2016 til 1.9.2019. Evalueringen er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Evalueringen er primært en prosessevaluering, som basert på intervjuer med nøkkelinformanter og gjennomgang av dokumenter knyttet til prosjektet, vil vurdere ulike sider ved gjennomføringen av forsøket/forskningen. Vi peker avslutningsvis på ulike faktorer som vi mener kan bidra til at slike prosjekter kan gjennomføres med godt resultat.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning