Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEvaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 2

PublikasjonMangfold og inkludering

 Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 2

 

​​​Forfattere: Joakim Caspersen, Per Olaf Aamodt, Bjørn Stensaker og Roger Andre Federici.​Arbeidet i skolene er i stadig endring. Endringene skyldes en rekke årsaker: politisk vektlegging av ulike verktøy i skolens arbeid (Skedsmo & Mausethagen, 2017), nye lærerroller som lærerspesialister skaper nye spenningsforhold og mellomposisjoner mellom skoleledere og lærere (Seland, Caspersen, Markussen, & Sandsør, 2017), demografiske endringer som følge av innvandring og økt heterogenitet gir nye utfordringer for skolen og systemene rundt (Pihl, 2010), elevers psykiske helse settes under lupen og løftes frem som viktig tema (Uthus, 2017) og teknologi og digitalisering gir både muligheter og utfordringer som må løses (Gilje, 2017). Slike endringer, og mange andre, setter nye krav til alle som arbeider i skolene, og i stor grad til dem som skal lede arbeidet i skolene.  Skolelederne, og særlig rektorene, skal lede sine ansatte til endring, og ha pedagogisk og administrativ kontroll over virksomheten. Til dette må de rustes, og det er innsatsen for å ruste rektorene (og andre skoleledere) som er under lupen i evalueringen som denne rapporten er en del av.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning