Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEvaluering av barnevernforsøket i Trondheim

PublikasjonMangfold og inkludering

 Evaluering av barnevernforsøket i Trondheim

 Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av Barnevernforsøket i Trondheim kommune. Forsøket ble satt i verk 1.januar 2004 og omfatter kommunal overtakelse av statlige opgaver innen barnevernet.
 
Evalueringen har hatt som formål å undersøke om en kommunal oppgavemodell bidrar til mer effektiv styring av administrative og økonomiske ressurser, økt vektlegging av tidlig innsats og forebyggende arbeid, større frihet i utnyttelsen av kompetanse og i utvikling av nye tiltak og metoder, samt raskere hjelp til barn og familier med behov for bistand.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning