Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEvaluering av NAV Arbeidslivssenters bidrag til måloppnåelse innen delmål 2 og 3 i IA-avtalen

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Evaluering av NAV Arbeidslivssenters bidrag til måloppnåelse innen delmål 2 og 3 i IA-avtalen

 

​Forfattere: Bente Aina Ingebrigtsen og Arne Moe.​I avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen) heter det at NAV Arbeidslivssenter er myndighetenes virkemiddel overfor virksomheter med IA-avtale. Sentrene skal jobbe systemrettet og koordinere samarbeid med øvrige NAV for å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

I denne rapporten presenteres resultater fra en evaluering basert på to undersøkelser som belyser sentrenes bidrag til målene om å rekruttere og beholde ansatte med nedsatt funksjonsevne, samt å bidra til forlenget yrkesaktivitet for ansatte over 50 år.
Dette er IA-avtalens delmål 2 og 3. Resultater fra undersøkelsene presenteres hver for
seg, mens sammendrag og konklusjoner baseres på en samlet vurdering.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning