Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEvaluering av Læringsmiljøprosjektet : Delrapport 2 Resultatnotat om Pedagogisk Psykologisk Tjeneste sin rolle

PublikasjonMangfold og inkludering

 Evaluering av Læringsmiljøprosjektet : Delrapport 2 Resultatnotat om Pedagogisk Psykologisk Tjeneste sin rolle

 

​Forfattere: Christian Wendelborg og Melina Røe.​Utdanningsdirektoratet fikk høsten 2013 i oppdrag å iverksette et prosjekt for å bedre læringsmiljøet ved skoler med vedvarende høye mobbetall. Hensikten med å identifisere disse var å tilby skolene og de respektive kommunene ekstra hjelp til å redusere mobbingen gjennom målrettede tiltak. Prosjektet fikk navnet Læringsmiljøprosjektet, og Læringsmiljøsenteret fikk en sentral rolle i veiledning av kommunene.​

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning