Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEvaluering av Kognitive Program ved Stavne Arbeid og Kompetanse

PublikasjonMangfold og inkludering

 Evaluering av Kognitive Program ved Stavne Arbeid og Kompetanse

 ​Denne rapporten oppsummerer evalueringen av Kognitive Program ved Stavne Arbeid og Kompetanse (Stavne). Stavne har vært oppdragsgiver, og arbeidet har vært utført våren 2014. Fokus har vært å undersøke nytteverdien for den enkelte målt opp mot livskvalitet, tilknytting til arbeidsliv og endring av voldsbruk, samt å evaluere måloppnåelse – primært med tanke på
endring av gamle tankemønster og uhensiktsmessig adferd.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning