Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEvaluering av Fosen Helse IKS

PublikasjonStudio Apertura

 Evaluering av Fosen Helse IKS

 

​Forfattere: Hans Donali Tilset, Asle Årthun Gauteplass, Per Morten Schiefloe, Marit Schei Olsen og Gudveig Gjøsund.​Denne rapporten er sluttrapport etter en evaluering av Fosen Helse IKS. Evalueringen, som er gjennomført vinteren 2018/19, har tatt utgangspunkt i de forventninger og mål som lå til grunn for oppstarten i 2007. På grunnlag av dokumentgjennomgang og intervjuer er det vurdert i hvilken grad Fosen Helse har lykkes med sitt oppdrag. Mål og forventninger er knyttet til: Helsetjenester i regi av Fosen Helse, samarbeid mellom kommuner og med spesialisthelsetjenesten, etterutdanning og kompetanseheving, økonomiske forhold samt rollen som ressurssenter og aktør i samfunnsutviklingen på Fosen. Evalueringen omfatter også informantenes vurdering av hvilken nytte den enkelte kommune har av deltakelse i Fosen Helse. Denne opplevde nytteverdien sammenholdes med finansieringsmodell og kommunenes kostnader ved deltakelse. Som del av evalueringen ble informantene spurt om hvilke utfordringer og viktige innsatsområder de mener Fosen Helse står overfor de nærmeste fem årene. Dette omfatter: Helserelaterte utfordringer, utfordringer knyttet til interessenter og samarbeidspartnere, utfordringer knyttet til interne forhold og utfordringer knyttet til rammebetingelser. På grunnlag av informantenes vurderinger av måloppnåelse og framtidige utfordringer er det er det gjort noen betraktninger mht organisering og viktige områder som krever oppmerksomhet. 

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning