Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEvaluering av Enovas satsing på oppgradering av eksisterende boliger

PublikasjonStudio Apertura

 Evaluering av Enovas satsing på oppgradering av eksisterende boliger

 

​​Forfattere: Håkon Fyhn, Alexander Berntsen, Lars Even Egner, Jens Petter Johansen, Christian A Klöckner, Berit Therese Nilsen, Marie Nilsen og Jens Røyrvik.​Mandatet for denne evalueringa er å dokumentere aktuelle markedsendringer som følger av støtteprogrammet for eksis-terende boliger som oppgraderes til høg energiambisjon. Dette har blitt gjennomført ved å undersøke endring i tilbud og etterspørsel knytta til energioppgradering. Både direkte og indirekte virkninger er kartlagt. Vi har også vurdert programmets enkeltelement. Vi gir forslag til justeringer av virkemiddelinnretninga.​

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning