Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEvaluering av Enovas passivhusprogram

PublikasjonStudio Apertura

 Evaluering av Enovas passivhusprogram

 

Forfattere: Jens Røyrvik, Torgeir Haavik, Gudveig Gjøsund, Jens Petter Johansen, Arne Fredrik Lånke, Heidi Ødegård Berg, Inger Andresen og Kristian Stenerud Skeie.​​​​​NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura har i samarbeid med Rambøll og SINTEF Byggforsk evaluert Enovas støtteprogram for nye og eksisterende bygninger som oppgraderes eller bygges på passivhus- eller lavenergibyggnivå. Evalueringens formål er definert som å skulle dokumentere markedsendringen som støtteprogrammet har ført til. Dette er en type analyse som ikke besvares gjennom gradering av suksess, men heller ved å løfte frem ulike endringer og konsekvenser ved programmet – og dessuten underliggende sammenhenger.

Vi har viet størsteparten av denne rapporten til kartleggingen og analyser
av markedsendringer, og har som en målsetning å løfte frem både sentrale kontroverser og suksesskriterier for programmet. En konsekvens er at evalueringens måltall og indikatorer i seg selv er gjenstand for diskusjon og slik ikke kan forstås som å slå fast graden av suksess for programmet med stor sikkerhet. Det har slik vist seg å være viktigere å forstå hvordan og på hvilket grunnlag programmet har virket på markedet, enn i ​hvor stor grad det har virket.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning