Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEt felles ansvar : Gode arbeidsprosesser i bo- og tjenestetilbudet til personer med rus- og psykiske lidelser (ROP)

PublikasjonMangfold og inkludering

 Et felles ansvar : Gode arbeidsprosesser i bo- og tjenestetilbudet til personer med rus- og psykiske lidelser (ROP)

 

​Forfattere: Thomas Hugaas Molden og Melina Røe.​God samordning og tett samarbeid i arbeidsprosesser rundt personer med rus- og psykiske lidelser (ROP) er en forutsetning for at kommunens tjenesteytere skal kunne gi et helhetlig og godt bo- og tjenestetilbud. Personer med sammensatte utfordringer knyttet til rusmisbruk og dårlig psykisk helse har ofte et stort hjelpebehov. Dette setter det kommunale hjelpeapparatet på prøve. Det nødvendige tjenestetilbudet er fordelt på ulike tjenesteområder og faginstanser i kommuneorganisasjonen, og det kreves koordinering og samordning for at tjenestene på best mulig måte skal utfylle hverandre overfor brukerne. De ansatte i tjenestene må ta et felles ansvar for å samarbeide på tvers av ulike enheter og fagmiljøer for at brukeren skal få det best egnede boligtilbudet med tilhørende tjenester. ​

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning