Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksErfaringer med Husbankens kommuneprogram i 2017 : Hvordan mener kommunene og Husbanken at Kommuneprogrammet fungerer?

PublikasjonMangfold og inkludering

 Erfaringer med Husbankens kommuneprogram i 2017 : Hvordan mener kommunene og Husbanken at Kommuneprogrammet fungerer?

 

​Forfatter: Thomas Hugaas Molden​I denne rapporten formidles resultater fra følgeevalueringen av Husbankens kommuneprogram. Oppdraget med å følgeevaluere Kommuneprogrammet ble gitt til NTNU Samfunnsforskning i juni 2017. Evalueringsoppdraget er i første omgang gitt for 2017, med muligheter for videreføring i påfølgende år. Hovedformålet med denne rapporten er å presentere noen konkrete resultater fra evalueringens første halvår. Resultatene i rapporten bygger på de data og den informasjonen prosjektet har innhentet om Husbankens kommuneprogram gjennom høsten 2017. Basert på disse funnene vil det avslutningsvis i rapporten gis noen oppsummerende anbefalinger.​

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning