Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEnslige mindreårige - På vei mot voksenlivet

PublikasjonMangfold og inkludering

 Enslige mindreårige - På vei mot voksenlivet

 

​Forfattere: Stina Svendsen og Berit Berg​Trondheim kommune fikk høsten 2016 innvilget midler fra IMDi og Husbanken til prosjektet «Kvalifiseringsfremmende bofellesskapstilbud for enslige mindreårige flyktninger». Vi som forskerteam fra NTNU Samfunnsforskning fikk oppdraget fra kommunen med å gjennomføre prosjektet, og har stått som ansvarlige for datainnsamlingen, analysene og rapportskrivingen.

Vi håper denne rapporten kan bidra til at det gode arbeidet som gjøres i Trondheim kommune rundt bosetting av enslige mindreårige videreføres og videreutvikles. Vi håper også at erfaringene man har gjort seg i Trondheim kan gi ideer og inspirasjon til tilsvarende arbeid i andre kommuner.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning