Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEn god nabo

PublikasjonMangfold og inkludering

 En god nabo

 ​I denne rapporten sammenfattes resultatene fra evalueringen av Redd Barnas
prosjekt En god nabo i Bergen og i Oslo, bydel Frogner. I En god nabo er målet å
lette integreringen ved at frivillige i Redd Barna fungerer som en god nabo og
blir kjent med familiene som nylig er bosatt. Hovedmålet er å gjøre barna og
familien kjent med deres nye nærmiljø, hjelpe til med å få barna i familiene ut i
fritidsaktiviteter og legge til rette for at barna kan fortsette i aktiviteter etter at
frivillige i Redd Barna trekker seg ut.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning