Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksElevundersøkelsen 2017 : Analyse av Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen

PublikasjonMangfold og inkludering

 Elevundersøkelsen 2017 : Analyse av Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen

 

​Forfattere: Christian Wendelborg, Melina Røe og Trond Buland.​Elever i norsk skole skal delta i beslutninger som gjelder deres egen læring. Elevene skal også delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og sin egen faglige og sosiale utvikling (jfr. Opplæringslova og Læreplanverket). For at elever skal delta og medvirke trengs det strukturer for medvirkning. Vi har i denne hovedrapporten sett spesielt på skolenes arbeid med elevmedvirkning og elevenes opplevelse av dette.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning