Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksElevundersøkelsen 2014 - Analyse av Elevundersøkelsen 2014

PublikasjonMangfold og inkludering

 Elevundersøkelsen 2014 - Analyse av Elevundersøkelsen 2014

 ​Denne rapporten er den årlige hovedrapporten hvor resultatene fra Elevundersøkelsen blir analysert inngående. Problemstillingene i hovedrapporten vil delvis variere fra år til år og de ulike årlige problemstillinger og temaområder fastsettes i samråd med Utdanningsdirektoratet. For Elevundersøkelsen 2014 er det et særlig fokus på skolers arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.
 
Problemstilling for Elevundersøkelsen 2014 er derfor:
 
Problemstilling 1: Hvilke sammenhenger ser vi mellom elevens læringsmiljø, skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og/eller regning og selvrapporterte karakterresultater i Elevundersøkelsen? Denne problemstillingen vil belyses både kvantitativt gjennom analyse av data fra Elevundersøkelsen 2014 og gjennom kvalitative casestudier blant et utvalg skoler.
 
I tillegg til nevnte problemstillinger, vil følgende problemstillinger belyses årlig i hovedrapporten:
 
Problemstilling 2: Finner det sted endringer over tid for andelen mobbede og krenkede elever på skolenivå?
 
Problemstilling 3: Er elevenes opplevelse av eget læringsmiljø1 systematisk påvirket av følgende bakgrunnsfaktorer: kjønn, andelen minoritetsspråklige elever, trinn,skoleslag (gs/vgs), skolens årsverk, antall elever på skolen, studieretning samt skolens geografiske beliggenhet(urban/rural).

Problemstilling 4: Er det tendenser til positiv utvikling i elevenes læringsmiljø på nasjonalt nivå?

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning