Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksElevundersøkelse 2013 - Analyse av Elevundersøkelsen 2013

PublikasjonMangfold og inkludering

 Elevundersøkelse 2013 - Analyse av Elevundersøkelsen 2013

 Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for å lære og å trives på skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn, samt for videregående trinn 1 (VG1), mens det er frivillig å delta for øvrige trinn.
 
I denne rapporten er det elevers forståelse og opplevelse av mobbing og krenkelser som har et særskilt fokus i casestudiene.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning