Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksElever med nedsatt funksjonsevne i videregående skoler : Opplæringssituasjon i skole og bedrift

PublikasjonMangfold og inkludering

 Elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skoler : Opplæringssituasjon i skole og bedrift

 

​Forfatter: Christian WendelborgUtdanningsdirektoratet har gitt NTNU Samfunnsforskning i oppdrag å utarbeide en forskningsrapport om overgangen skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming. I det prosjektet ble det gjennomført en spørreundersøkelse til samtlige videregående skoler i Norge. I forbindelse med 0-24 prosjektet så Utdanningsdirektoratet at det er et behov for kunnskap om hvor mange elever med nedsatt funksjonsevne det er i videregående skoler og hvilket utdanningsprogram de tilhører, samt om antall elever med nedsatt funksjonsevne som har ulike former for opplæring i bedrift. Spørreundersøkelsen fikk dermed inn tilleggsspørsmål for å kartlegge disse forholdene. Dette notatet er en resultatpresentasjon av disse tilleggsspørsmålene.

 
Det er lite informasjon om elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skoler og det vil derfor presenteres detaljerte tall i både tabell og figurformat, samt utdypende kommentarer skolene har til ulike spørsmål.​

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning