Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEffektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2018-2019

PublikasjonSenter for økonomisk forskning

 Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2018-2019

 

​Forfattere: Lars-Erik Borge og Torgeir Kråkenes.​Effektivitet i offentlig sektor generelt og kommunesektoren spesielt er et viktig tema. Lav effektivitet betyr at ressursene kunne vært utnyttet bedre, og derigjennom bidratt til høyere tjenesteproduksjon. Beregningene som presenteres i denne rapporten gir grunnlag for å anslå potensialet for effektivisering i kommunene og effektivitetsutviklingen over tid. I denne rapporten presenteres oppdaterte beregninger for 2018 og 2019.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning