Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEffektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2017-2018

PublikasjonSenter for økonomisk forskning

 Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2017-2018

 

​Forfattere: Lars-Erik Borge, Torgeir Kråkenes og
Ole Henning Nyhus.​Rapporten inneholder beregninger av effektivitet i kommunale tjenester og er utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten presenterer en oppdatering og videreføring av tidligere analyser. De oppdaterte beregningene er basert på data for 2017-2018. Et sammendrag av denne rapporten er publisert som kapittel 9 i Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) sin rapport fra november 2019.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning