Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksEffekter av rettslig rammeverk - Er det rettslige- og forvaltningsmessige rammeverket for havbruksnæringen rigget for vekst?.

PublikasjonStudio Apertura

 Effekter av rettslig rammeverk - Er det rettslige- og forvaltningsmessige rammeverket for havbruksnæringen rigget for vekst?.

 

​Forfattere: Otto Andreassen, Ann-Magnhild Solås, Kine Mari Karlsen, Bjørn Hersoug, Ragnar Tveterås, Tonje Osmundsen, Bjørn Sørgård, Frank Asche og Roy Robertsen​FHF Prosjektet "Effekter av rettslig
rammeverk i havbruksnæringen – regelverksforenklinger" har som formål å undersøke hvordan faglig kunnskap og politiske målsettinger har lagt grunnlag for beslutning
om, utforming av og praktisering av dagens regelverk.
Hovedmålet for prosjektet er å komme med forslag til forbedringer av dagens regelverk og praktiseringen
av dette. Prosjektet skal også vurdere hvordan de foreslåtte forenklingene kan bidra til en mer effektiv og
samordnet forvaltning, og større forutsigbarhet for næringsutøverne med tanke på muligheter for utvikling
av en robust og bærekraftig næring.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning