Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksDet er mye trygghet i den telefonen : Bruk av elektronisk kommunikasjon i barneverninstitusjon

PublikasjonMangfold og inkludering

 Det er mye trygghet i den telefonen : Bruk av elektronisk kommunikasjon i barneverninstitusjon

 

​Forfattere: Beate Wold Hygen og Gro Ulset.Denne rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet Bruk av elektronisk kommunikasjon i barneverninstitusjon, som NTNU Samfunnsforskning har gjennomført på oppdrag fra Redd Barna i perioden 2020-2021. Innledningsvis gis en kort beskrivelse av bakgrunnen for undersøkelsen, av ungdommer som bor i institusjon, elektronisk kommunikasjon og rettigheter knyttet til dette, samt mål og problemstillinger. Videre redegjør vi for den metodiske tilnærmingen hvor vi valgte å gjennomføre kvalitative intervjuer med ungdommer og ansatte ved barnevernsinstitusjoner, samt dokumentstudie av utvalgte tilsynsrapporter for å belyse de aktuelle problemstillingene som fremgår i undersøkelsen. 

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning