Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation Links"Det er ikke korgutter!" : Evaluering av Gjengangerprosjektet - et samarbeid mellom Stavne gård, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag Politidistrikt

PublikasjonMangfold og inkludering

 "Det er ikke korgutter!" : Evaluering av Gjengangerprosjektet - et samarbeid mellom Stavne gård, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag Politidistrikt

 ​Gjengangerprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Kommune, Sentrum Politistasjon og Stavne Gård. Disse begynte å se nærmere på de såkalte gjengangerne som sto for en stor prosentandel av kriminalitet og som gikk igjen både som rusavhengige i rusmiljø, som domfelte, mistenkte, klienter i hjelpeapparatet og så videre. Man innså at det offentlige kom til kort i arbeidet med gjengangerne. Kommunen klarte ikke gi den oppfølging disse brukerne trengte med eksisterende tilbud. Det måtte jobbes tettere med denne gruppen slik sosialfaglige i felten har hevdet i flere år. Politiet erfarte at vanlig politiarbeid ikke var nok. Det måtte mer såkalt personorientert forebygging til for å nå gjengangerne og få redusert kriminaliteten. Parallelt med dette uttrykte pårørende at deres nærmeste hadde behov som ikke ble dekket av hjelpeapparatet.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning