Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation Links"Det er folk som spør meg hvordan jeg har det og hvor kjedelig det er og sånn"

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 "Det er folk som spør meg hvordan jeg har det og hvor kjedelig det er og sånn"

 

Forfattere: Anita Skårstad Storhaug og Torill Tjelflaat.​Dette er et veiledningshefte primært beregnet på ansatte i tilsynet som utfører tilsyn overfor de minste barna. I heftet omtales kort formål og rammer for tilsynet og barneperspektivet. Empirien bygger på barnas oppfatninger av deres møte med tilsynet, og erfaringer fra tilsynsbesøk sett fra de voksnes side. Til slutt skisseres noen anbefalinger som kan bidra til bedre kvalitet i tilsynet med de minste barna i barneverninstitusjon.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning