Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksDeltakelse og refleksjon. Praksis og tekst.

PublikasjonStudio Apertura

 Deltakelse og refleksjon. Praksis og tekst.

 Den antropologiske metode utøves i et spenningsfelt mellom paradoksale idealer. Antropologen skal delta mest mulig, og leve seg inn i sine informanters erfaringsverden, samtidig som hun metodisk skal observere og reflektere. Hennes metode innebærer en formålsrettet tilstedevæ- relse som på samme tid skal gripe inn i (delta- kelse) og være adskilt fra (observasjon) det levde livet.
 
Denne teksten utforsker motsetningene i dette forholdet og knytter det til noen grunnleggende problemstillinger i forholdet mellom levd liv og tekst.

 

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning