Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksDagens KOM - framtidens KOM? Evaluering av den nasjonale koordineringsenheten for ofre for menneskehandel

PublikasjonMangfold og inkludering

 Dagens KOM - framtidens KOM? Evaluering av den nasjonale koordineringsenheten for ofre for menneskehandel

 

​​Forfattere: Kurt Elvegård, Linda Dyrlid og Berit Berg.​Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Justis- og politidepartementet. Evalueringen er gjennomført i perioden mars – mai 2010 og er basert på intervjuer med representanter for sentrale og lokale myndigheter, ansatte i KOM-prosjektet og ander aktører som gjennom sitt arbeid kommer i berøring med menneskehandelfeltet.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning