Logg på

PublikasjonMangfold og inkludering

 Cross Over

 

​Forfattere: Irene Jæger og Berit Berg.​Denne evalueringsrapporten omhandler kunst- og integreringsprosjektet Cross-Over og er utarbeidet på oppdrag fra Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg, to profesjonelle kunstnere som har stått for gjennomføringen av prosjektet. Cross-Over er et pilotprosjekt som ble initiert av de to erfarne kunstnerne, bosatt i Nord-Trøndelag. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2012-2013. Målgruppe for prosjektet har vært ungdom med ulik etnisk bakgrunn bosatt i Nord-Trøndelag. Kunstnerne som tok initiativet til prosjektet har vært initiativtakere, igangsettere og gjennomført selve prosjektet fra start til slutt. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen, med midler tildelt via Redd Barna, som også har vært viktige støttespillere i planleggingen av Cross-Over. I tillegg er det bevilget midler fra kommunene som deltok i prosjektet. Prosjektet har gjennomført seks workshops i følgende fem kommuner; Steinkjer, Stjørdal, Levanger, Grong og Namdalseid. Fokus for evalueringen har i første rekke vært på integreringsaspektet ved prosjektet. Det kunstfaglige er berørt, men har i mindre grad vært gjenstand for evaluering.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning