Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksChildren’s Participation in Everyday Life in Residential Care

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Children’s Participation in Everyday Life in Residential Care

 

​Forfattere: Torill Tjelflaat og Gro Ulset.Kapittel i Grietens et al. (2007)”Promoting Competence in Children and Families – Scientific Perspectives on Resilience and Vulnerability”. I dette kapittelet beskrives de juridiske rammebetingelsene for barns rettigheter, med fokus på medvirkning, i Norge. Deretter diskuteres beboernes medvirkning i barneverninstitusjonenes dagligliv i lys av institusjonelle regler, rutiner og sanksjoner.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning