Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksChildren in Norway - Welfare and Protection

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Children in Norway - Welfare and Protection

 

​Forfattere. Torill Tjelflaat og Jim Lurie.



Torill Tjelflaat og Jim Lurie har skrevet en artikkel publisert (med referee) i “Proceeding of the 20th. Anniversary Conference of Social Work, Theory and Practice”, redigert av Dada M. Maglajlic.
 
Artikkelen tar utgangspunkt i resultatene fra FNs ”Human Development Index” hvor Norge ligger på topp. Med fokus på barn og familiers levekår, diskuteres noen årsaker til dette og ulike velferdsgoder beskrives. Det fokuseres på rettighetsperspektivet, spesielt i forhold til utsatte barn.
 
Artikkelen angir også noen kritiske bemerkninger til Norges oppfyllelse av bestemmelsene i FNs barnekonvensjon, og avsluttes med å angi noen utfordringer det norske velferdssamfunnet står overfor for å sikre barn en god oppvekst.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning